AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wat houd dat in en geldt dat ook voor mij als cliënt?

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Tot die datum hadden de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Uw gegevens moeten dus goed en zeer veilig bewaard worden en daar moet ik uw toestemming voor hebben.

Waarvoor geeft U toestemming?

  • Het opnemen van Naam-, Adres-, Woonplaats-, Telefoonnummer-, Geboortedatum- en Email gegevens.
  • Het noteren en opnemen van uw voetklachten (op papier of digitaal) voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling en verzorging van uw voeten. Maar ook voor eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar een huisarts of andere (medische) disciplines.
  • Het eventueel nemen van foto’s van uw voetproblemen. Zo kunnen we samen zien  of er vooruitgang in een behandeling zit. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor een eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar andere medische instellingen.

Voor u als cliënt is het belangrijk te weten welke gegevens ik van u vraag, hoe ik dit verwerk en hoe ik dit archiveer.

Bij een eerste consult vraag ik altijd uiteraard uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Anoniem MAG ik U NIET behandelen, ANONIEM kan u zelfs geen afspraak maken!

Daarna vraag ik een aantal vragen die betrekking hebben op uw gezondheid. Voorbeelden zijn: diabeet, reuma, hartpatiënt maar ook of u HIV besmet bent. Dit doe ik voor u zodat ik de risico’s voor u als cliënt goed in de gaten moet houden maar zoals in het laatste geval ook voor mijzelf. Al werk ik hygiënisch en met handschoenen een ongelukje zit in een klein hoekje!

Ook ontvangt u een toestemmingsformulier. Deze kunt u voor de behandeling doorlezen en ondertekenen.

NOGMAALS ZONDER DIT TOESTEMMINGSFORMULIER MAG EN KAN IK U NIET BEHANDELEN!!

Deze gegevens zitten in mijn kaartenbak die na sluitingstijd in een afgesloten kast bewaard worden. De gegevens die u via mijn website invoert komen op mijn laptop. Deze is uiteraard goed beveiligd. Gegevens over u worden, uiteraard na overleg met u, alleen gedeeld met bijvoorbeeld een huisarts, podotherapeut of een collega pedicure. Bij deze laatste zal GEEN naam vermeldt worden. Bij foto’s zorg ik ervoor dat Uw gezicht er niet op komt. Het gaat immers om uw voeten!

Wilt u meer weten over de AVG kijk dan op de site van de overheid.

 

Uiteraard kunt u altijd de toestemming intrekken!

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial